e

Akvárium

Akvarisztika webshop

Akvárium és akvárium felszerelések

Adatvédelem, adatkezelés

Számunkra kiemelt fontosságú cél az Eakvarium.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. Ezért törekszünk a látogatók, vásárlók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatóink biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
A látogatóink, vásárlóink személyes adatait bizalmasan és saját célból használjuk fel, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük. Gondoskodunk azok biztonságáról. Így nyilvánosságra nem hozzuk azokat, harmadik félnek nem adjuk át, csak ha az a Konipet kft vel szerződésben álló cég (pl.megvásárolt termékek szállítássát végző csomagküldő szolgálat)
Rendelés esetén, a fent említett elvek vonatkoznak a rendelés során megadott adatok kezelésére is. Minimálisan az alábbi adatokat szükséges megadni: vezeték és keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám. Ezenfelül bizonyos esetekben a mobiltelefonszám, meghatalmazott mobiltelefonszáma és cégnév megadására is szükség lehet. Önnek ezt csak egyszer kell megtennie, ezután a kapott felhasználónév megadásával minden megadott adatot azonosítani tudunk. Változás esetén lehetőség van ezen adatok módosítására.

Semmilyen személyes vagy felhasználói adatot nem tárolunk el. A rendelésben megadott adatokat kizárólag emailben kapjuk meg, és csak arra használjuk, hogy a rendelést teljesíteni tudjuk. A jelenleg érvényes kereskedelmi és számviteli törvények miatt ezen e-mailes rendeléseket 5 évig őrizzük. Harmadik félnek kizárólag csomagszállítási vagy könyvelési célból adjuk át a rendelési folyamat során megadott adatokat, csak cégünkkel szerződésben lévő partnereinknek.

Kéretlen reklámokat az e-mail címére garantáltan nem küldünk.

2018. május 25-től életbe lépett Adatvédelmi Szabályzatunk, mely az Általános Adatvédelmi Rendelet (másnéven General Data Protection Regulation) alapján készült, elérhető a konipet@freemail.hu címre írt igénylő e-maillel.

Adatkezelő képviselő: Krista Zsolt
E-mail: info@eakvarium.hu
Mobiltelefon: 06 30 847-6634

Tájékoztatjuk, hogy a NemzetiAdatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: + 36-1/391-1400
Fax: + 36-1/391- 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu